X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

آدم‌های ساکت

Mahdi Jaberi's blog

تصاویر من


این تصویرها را ابراهیم حیدری، دوست و همکار عزیزم در روزنامه وطن امروز ثبت کرده است.          
تصویر در سایز اصلی                                                                                      تصویر در سایز اصلی

*


تصویر در سایز اصلی

*

تصویر زیر را همکار خوبم "زرین رستمی‌وند" ثبت کرده است
﴿29اردیبهشت 1391 ؛ تحریریه روزنامه ایراناینجا

*

Mahdi Jaberi/ 1989

*

Mahdi Jaberi/ 1986

*

Mahdi Jaberi/ 1981

*

      
 جابری و امیر گودرزی/ لابی روزنامه ایران                                                               جابری و امیر گودرزی/ روزنامه ایران

**


زمستان 1389/ مهدی جابری، یوسف حیدری، امیر گودرزی

**

     
             تحریریه روزنامه ایران                                                           تحریریه روزنامه ایران


**

     

**


*